Stadswiel Foundation

Stadswiel-logo

OVER ONS

Het doel van Stichting Stadswiel is om jong(volwassen) (ambulant) te begeleiden naar zelfstandigheid, zodat ze ondanks psychische stoornissen, gedragsstoornissen en omgevingsinvloeden zo goed mogelijk klaargestoomd worden om deel te nemen aan de maatschappij.
Een jongere zijn of haar mogelijkheden staat bij ons centraal.
Wij kijken niet als de meeste organisaties binnen de hulpverlening naar wat een individu niet kan, maar ook naar wat een individu wel kan.
Out of the box denken en handelen, ontdekken waar gedrag vandaan komt, bevindingen overbrengen om vervolgens groei te bewerkstelligen met de jongeren.
Door onze persoonlijke benadering en beleving staat groei centraal voor de jongeren. Het zetten van stapjes, hoe klein ook, dát is waar wij onze voldoening uithalen. Een jongere gaat nooit meer weg bij ons zoals hij binnenkwam. Het is voor ons waar goede zorg om draait: met elkaar groeien.

DOELREALISERING

De doelgroep heeft een indicatie en is uitbehandeld bij de huidige setting. Deze wordt overgenomen door Stichting Stadswiel. De eerste zes weken als een jongere binnen is, is de observatieperiode. Tijdens deze periode observeren wij wat de jongere, voornamelijk wel kan. De jongere krijgt de gelegenheid om te acclimatiseren op de nieuwe woonplek.
Binnen die zes weken is er een behandelplan waarbij doelen SMART zijn geformuleerd.
Om de zes weken worden deze doelen geëvalueerd en/of bijgesteld. De jongere heeft een persoonlijke of ambulante begeleider, dit is afhankelijk van het traject/indicatie van de jongeren.

DE ONDERSTAANDE ZAKEN GEBRUIKEN WIJ:

We werken met een landelijk ECD systeem om alle ontwikkelingen van de jongere vast te leggen.

Protocollen die gekoppeld zijn aan de richtlijnen Jeugdhulp.

Groep- en dagstructuur.

Methodiek beschermjassen.

Hulpverleningscyclus waarbij per onderdeel in de hulpverlening de stappen beschreven zijn.

TERUG NAAR DE BASIS

Dit traject is opgezet voor jongeren van 17 tot 23 jaar met gedragsproblemen en of lichte
verstandelijke beperkingen. Deze jongeren worden gekoppeld aan een coach die samen met
hen het traject zal bewandelen. Na dit traject is het de bedoeling dat deze jongeren weer
aan een succesvolle toekomst kunnen bouwen.

jamie-street-_94HLr_QXo8-unsplash

Coaching

Dit traject is bedoeld om de jongeren te hebben ontwikkelen en hun talent te ontdekken. Het is uiteindelijk te bedoeling om hun zelfredzaamheid te vergroten en op deze manier hun sociale vaardigheden te vergroten

bruno-nascimento-PHIgYUGQPvU-unsplash

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is een intensieve begeleidingsvorm
aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar.
De doelgroep bestaat uit jongeren die risicogedrag vertonen.
Daarnaast kunnen ze ook een licht verstandelijke beperking hebben.
De begeleiding van een jongere vindt op meerdere leefgebieden tegelijkertijd plaats.
Zoals thuis, op school en/of in de vrije tijd. Veelal is eerdere hulpverlening gestagneerd. Het doel van individuele begeleiding is om de maatschappelijke positie van de jongeren te
versterken en hem/haar zo zelfredzamer te maken.

Waarom individuele begeleiding?

Jongeren en hun ouders blijken, mede door teleurstellende ervaringen uit het
verleden, moeilijk bereikbaar voor hulpverlening. Daar wordt ervan uit gegaan dat een cliënt
hulp vraagt en op afspraken komt. Dit traject is bedoeld om de jongeren en hun ouders weer
het vertrouwen in hulpverlening te geven. Daarom verwachten wij niet dat de jongeren en
ouders op afspraak komen, maar komen wij zelf langs. Onze ambulante begeleiders zijn 12
uur telefonisch en 4 uur via app bereikbaar. Voor de jongeren bereikbaar en kunnen
hierdoor snel en adequaat inspringen bij calamiteiten. De ambulante begeleider
heeft wekelijks minimaal 3 keer face-to-face contact met de jongeren en of ouders. Tijdens
dit traject is het de bedoeling dat onze jongerenwerkers niet naar de beperkingen kijken van
de jongeren, maar naar de mogelijkheden waar zij kunnen groeien.
De begeleiding duurt minimaal negen maanden, met evaluaties om de 3 maanden waarna er
gekeken wordt of er afgebouwd kan worden naar een lichtere vorm van begeleiding. Hierbij
is er aandacht voor het gedrag, vaardigheden en de houding van de jongeren. De begeleiding
gebeurt thuis, op straat, op school of een andere plek waar de jongeren te vinden zijn.
Na aanmelding nemen wij binnen 3 werkdagen contact op met de ouders en de jongeren

FINANCIERING

Voor alle gemeenten binnen de regio Rijnmond is de zorg te financieren via een Persoons
Gebonden Budget (PGB).

IN SAMENWERKING MET