Stadswiel

Stadswiel Logo

OVER ONS

Stichting Stadswiel is opgezet door professionals die werkzaam zijn in verschillende branches binnen de zorg. Out of the box denken en handelen is de reden waarom wij zijn gestart met Stichting Stadswiel. Het ontdekken waar gedrag vandaan komt en bevindingen overbrengen om vervolgens groei te bewerkstelligen met de jongeren. Stichting Stadswiel denkt niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Wij kijken als organisatie naar wat een individu wel kan.

Het doel van Stichting Stadswiel is om jongvolwassenen met hun bagage ambulant te begeleiden naar zelfstandigheid zodat ze zo goed mogelijk klaargestoomd worden om deel te nemen aan de maatschappij.
Het zetten van stapjes, hoe klein ook dát is waar wij onze voldoening uithalen. Een jongere gaat nooit meer weg bij ons zoals hij/zij binnenkwam. Dat is voor ons waar goede zorg om draait: met elkaar groeien.

DOELREALISERING

Stichting Stadswiel werkt met het onderstaand 5 fasen model om de doelen te realiseren: Het 5 fasen model bestaat uit de volgende stappen.

 • Stap 1: De intake 
 • Stap 2: De kennismaking 
 • Stap 3: De observatieperiode 
 • Stap 4: Terugval & de stabilisatie
 • Stap 5: De evaluatie 

DE ONDERSTAANDE MODULES GEBRUIKEN WIJ:

We werken met een landelijk ECD systeem om alle ontwikkelingen van de jongere vast te leggen.

Protocollen die gekoppeld zijn aan de richtlijnen Jeugdhulp.

Groep- en dagstructuur.

Methodiek beschermjassen.

Hulpverleningscyclus waarbij per onderdeel in de hulpverlening de stappen beschreven zijn.

Jamie Street 94hlr Qxo8 Unsplash

Terug naar de basis

Stichting Stadswiel wilt jongeren
leren om het wiel niet opnieuw uitvinden maar om terug te gaan naar de basis.
Met een basis bedoelen wij zelfredzaam worden
om te kunnen deelnemen in de samenleving. Dit traject is opgezet voor jongeren van 12 tot 25 jaar
(er kan ook sprake zijn van een psychische stoornis,
gedragsproblematiek en/of een
licht verstandelijke beperking). Deze jongeren worden gekoppeld aan een ambulante begeleider die samen met hen het traject zal bewandelen.
Na dit traject is het de bedoeling dat deze jongeren weer aan een succesvolle toekomst kunnen bouwen.​

Ambulantebegeleiding

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een intensieve begeleidingsvorm voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. De doelgroep bestaat uit jongeren die risicogedrag vertonen. Daarnaast kunnen ze ook een licht verstandelijke beperking hebben.
De begeleiding van een jongere vindt op meerdere leefgebieden tegelijkertijd plaats. Zoals thuis, op school en in de vrije tijd. Veelal is eerdere hulpverlening gestagneerd. Het doel van ambulante begeleiding is om de maatschappelijke positie van de jongeren te versterken en door middel van deze begeleidingsvorm zelfredzamer te maken.

Waarom ambulante begeleiding?

Jongeren en hun ouders blijken mede door teleurstellende ervaringen uit het verleden moeilijk bereikbaar voor hulpverlening. Dit traject is bedoeld om de jongeren en hun ouders weer
het vertrouwen in hulpverlening te geven. Onze ambulante begeleiders zijn acht uur telefonisch en vier uur via app bereikbaar voor de jongeren en kunnen hierdoor snel en adequaat inspringen bij calamiteiten. De ambulante begeleider heeft wekelijks minimaal drie keer contact met de jongeren en met de ouders. Tijdens dit traject is het de bedoeling dat onze ambulante begeleiders niet naar de beperkingen kijken van de jongeren maar naar de mogelijkheden waar zij kunnen groeien.
De begeleiding duurt minimaal negen maanden, met evaluaties om de drie maanden waarna er gekeken wordt of er afgebouwd kan worden naar een lichtere vorm van begeleiding. De begeleiding gebeurt thuis, op straat, op school of een andere plek waar de jongeren te vinden zijn.
Na aanmelding nemen wij binnen 48 uur contact op met de ouders en de jongeren. 

ACTIVERINGSTRAJECT

Ben jij nog niet klaar om weer aan de slag te gaan, maar wil je wel de eerste stappen zetten om weer aan het werk of naar school te gaan? Dan kan ons activeringstraject jou daarbij helpen.

Het doel van een activeringstraject

Om de jongeren, die als doelstelling activering hebben, succesvol te laten slagen, is het van belang dat zij voldoende zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid krijgen.

  • Het onderzoeken waar je kwaliteiten en krachten liggen
  • Het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden die er zijn
  • Het ontwikkelen en gebruik maken van je eigen capaciteiten
  • Het bevorderen van de zeggenschap en controle op het eigen leven.
  • Het vergroten van de individuele vaardigheden

Het zodanig verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, zodat je weer kunt deelnemen aan zinvolle activiteiten

Activeringscoach

Samen met een activeringscoach start jij bij Stadswiel jouw activeringstraject. Samen met je coach ga je kijken naar je competenties en interesses en doen we onderzoek naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt die het beste bij jou aansluiten. Jouw coach is jouw aanspreekpunt, je steun en toeverlaat. Ook werken we aan je werknemersvaardigheden. Hiervoor wordt er een werkervaringsplek ingezet, een soort van stageplek bij een reguliere werkgever.

Doelrealisering

Aan het eind van jouw traject, is het de bedoeling dat jij na jouw ervaringswerkplek zelfstandig aan het werk kan gaan. Hiervoor hoef je niet zelf opzoek te gaan naar een baan, maar krijg je bij een van de werkervaringsplekken een officieel contract om aan de slag te gaan. Wij blijven de eerste 8 weken nog in contact en daarna heb jij bij ons jouw traject succesvol afgerond.

FINANCIERING

Voor alle gemeenten binnen de regio Rijnmond is de zorg te financieren via een Persoons
Gebonden Budget (PGB).