Stadswiel

Stadswiel Logo

STADSWIEL

Het doel van Stichting Stadswiel is om jong(volwassen) (ambulant) te begeleiden naar 
zelfstandigheid, zodat ze ondanks psychische stoornissen, gedragsstoornissen en
omgevingsinvloeden zo goed mogelijk klaargestoomd worden om deel te nemen aan
de maatschappij.
Een jongere zijn of haar mogelijkheden staat bij ons centraal.Wij kijken niet als de meeste organisaties binnen
de hulpverlening naar wat een individu niet kan, maar ook naar wat een individu wel kan.

Out of the box denken en handelen, ontdekken waar gedrag vandaan komt, bevindingen
overbrengen om vervolgens groei te bewerkstelligen met de jongere.

Door onze persoonlijke benadering en beleving staat groei centraal voor de jongeren. Het
zetten van stapjes, hoe klein ook, dát is waar wij onze voldoening uithalen. Een jongere gaat
nooit meer weg bij ons zoals hij binnenkwam. Het is voor ons waar goede zorg om draait:
met elkaar groeien.

 

Doelrealisering

De doelgroep heeft een indicatie en is uitbehandeld bij de huidige setting. Deze wordt
overgenomen door Stichting Stadswiel.

De eerste zes weken als een jongere binnen is, is de observatieperiode. Tijdens deze periode
observeren wij wat de jongere, voornamelijk wel kan. De jongere krijgt de gelegenheid om te
acclimatiseren op de nieuwe woonplek.
Binnen die zes weken is er een behandelplan waarbij doelen SMART zijn geformuleerd.
Om de zes weken worden deze doelen geëvalueerd en/of bijgesteld.
De jongere heeft een persoonlijke of ambulante begeleider, dit is afhankelijk van het
traject/indicatie van de jongere.

De onderstaande zaken gebruiken wij:

⁃ We werken met een landelijk ECD systeem om alle ontwikkelingen van de
jongere vast te leggen.
⁃ Protocollen die gekoppeld zijn aan de richtlijnen Jeugdhulp.
⁃ Groep- en dagstructuur.
⁃ Methodiek beschermjassen.
⁃ Hulpverleningscyclus waarbij per onderdeel in de hulpverlening de stappen
beschreven zijn.

Cog Logo

Terug naar de basis

Dit traject is opgezet voor jongeren van 17 tot 23 jaar met gedragsproblemen en of lichte
verstandelijke beperkingen. Deze jongeren worden gekoppeld aan een coach die samen met
hen het traject zal bewandelen. Na dit traject is het de bedoeling dat deze jongeren weer
aan een succesvolle toekomst kunnen bouwen.

Coaching

Dit traject is bedoeld om de jongeren te hebben ontwikkelen en  hun talent te ontdekken.
Het is uiteindelijk te bedoeling om hun zelfredzaamheid te vergroten en op deze manier hun
sociale vaardigheden te vergroten.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is een intensieve begeleidingsvorm aan jongeren in de leeftijd van 12
tot 27 jaar. De doelgroep bestaat uit jongeren die risicogedrag vertonen. Daarnaast kunnen
ze ook een licht verstandelijke beperking hebben. De begeleiding van een jongere vindt op
meerdere leefgebieden tegelijkertijd plaats. Zoals thuis, op school en/of in de vrije tijd.
Veelal is eerdere hulpverlening gestagneerd. Het doel van individuele begeleiding is om de
maatschappelijke positie van de jongeren te versterken en hem/haar zo zelfredzamer te
maken.

Ezgif.com Gif Maker

Waarom individuele begeleiding

Jongeren en hun ouders blijken, mede door teleurstellende ervaringen uit het
verleden, moeilijk bereikbaar voor hulpverlening. Daar wordt ervan uit gegaan dat een cliënt
hulp vraagt en op afspraken komt. Dit traject is bedoeld om de jongeren en hun ouders weer
het vertrouwen in hulpverlening te geven. Daarom verwachten wij niet dat de jongeren en
ouders op afspraak komen, maar komen wij zelf langs. Onze ambulante begeleiders zijn 12
uur telefonisch en 4 uur via app bereikbaar. Voor de jongeren bereikbaar en kunnen
hierdoor snel en adequaat inspringen bij calamiteiten. De ambulante begeleider
heeft wekelijks minimaal 3 keer face-to-face contact met de jongeren en of ouders. Tijdens
dit traject is het de bedoeling dat onze jongerenwerkers niet naar de beperkingen kijken van
de jongeren, maar naar de mogelijkheden waar zij kunnen groeien.

De begeleiding duurt minimaal negen maanden, met evaluaties om de 3 maanden waarna er
gekeken wordt of er afgebouwd kan worden naar een lichtere vorm van begeleiding. Hierbij
is er aandacht voor het gedrag, vaardigheden en de houding van de jongeren. De begeleiding
gebeurt thuis, op straat, op school of een andere plek waar de jongeren te vinden zijn.
Na aanmelding nemen wij binnen 3 werkdagen contact op met de ouders en de jongeren.

Financiering

Voor alle gemeenten binnen de regio Rijnmond is de zorg te financieren via een Persoons
Gebonden Budget (PGB).

Contact

Stichting Stadswiel
Buys Ballotsingel 5a
3112 JA Schiedam
Telefoonnummer:
KvK-nummer 86008501

Stadswiel Logo

Copyright © 2022 stadswiel.nl| Powered by stadswiel.nl